Chuyên đề “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp với phát triển Văn hóa đọc” đối với học viên Giáo dục thường xuyên

Thực hiện chủ trương “Hình thành không gian văn hoá Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác”, đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa to lớn, quan trọng, có tính giáo dục cao đối với đội ngũ giáo viên, học sinh và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài. Qua xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” giúp triển khai các hoạt động giáo dục, phổ biến, thực hành và tạo nên nét giá trị văn hoá đặc trưng trong nhà trường, từ đó hình thành các giá trị mà Thành phố đang hướng tới là xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Trung tâm GDTX Gia Định đã tổ chức chuyên đề cấp Thành phố về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp với phát triển Văn hóa đọc” đối với học viên Giáo dục thường xuyên. Chuyên đề giới thiệu với các đại biểu “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong nhà trường, công tác xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai ngày Sách Việt Nam và Văn hóa đọc kết hợp hoạt động kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó giúp giáo dục cho học viên lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khát vọng cống hiến, làm người tử tế, có tri thức, góp phần quan trọng trong việc hình thành các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

  Một số hình ảnh chuyên đề:

Nguồn tin: Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học