Văn Bản

# Danh sách văn bản
1

Kế hoạch bồi dưỡng học viên giỏi năm học 2022-2023

icondownload (Tải File đính kèm)
2

Kế hoạch chọn sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023

icondownload (Tải File đính kèm)
3

Thông báo V/v sách giáo khoa lớp 10 năm học 2022-2023

icondownload (Tải File đính kèm)
4

Kế hoạch kiểm tra Giữa Học Kỳ II Trung học phổ thông năm học 2022-2023

icondownload (Tải File đính kèm)
5

Kế hoạch kiểm tra Học Kỳ I Trung học phổ thông năm học 2022-2023

icondownload (Tải File đính kèm)
6

Kế hoạch kiểm tra Giữa Học Kỳ I Trung học phổ thông năm học 2022-2023

icondownload (Tải File đính kèm)
7

Kế hoạch phụ đạo học viên yếu, kém Trung học phổ thông năm học 2022-2023

icondownload (Tải File đính kèm)
8

Kế hoạch tổ chức công tác thư viện năm học 2022-2023

icondownload (Tải File đính kèm)
9

Quyết định ban hành nội quy sử dụng phòng học bộ môn Hóa-Sinh

icondownload (Tải File đính kèm)
10

Kế hoạch tổ chức và hoạt động phòng học bộ môn Hóa-Sinh

icondownload (Tải File đính kèm)
# Danh sách văn bản
11

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trung tâm năm học 2022-2023

icondownload (Tải File đính kèm)
12

Kế hoạch tổ chức kiểm tra – Năm học 2022-2023

icondownload (Tải File đính kèm)
13

Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm tra đánh giá học viên năm học 2022-2023

icondownload (Tải File đính kèm)