Giới Thiệu Sơ Nét Hoạt Động Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Gia Định

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định là đơn vị công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo quyết định số 1255/QĐ – UB ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định có chức năng thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và liên kết đào tạo. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, đào tạo cho đối tượng đang điều trị nghiện ma túy và nuôi dưỡng tại các Cơ sở cai nghiện ma túy, Trung tâm Bảo trợ xã hội và người dân có nhu cầu học tập suốt đời. Liên kết hoạt động giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật và các chương trình giáo dục khác nhằm đáp ứng yêu cầu của người học. Phối hợp với các Cơ sở cai nghiện ma túy, Trung tâm Bảo trợ xã hội của Sở để điều tra nhu cầu học tập, xác định nội dung học tập cần thiết, đề xuất xây dựng kế hoạch mở lớp dạy văn hóa và dạy nghề thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố phê duyệt. Tuyển chọn và quản lý đội ngũ giáo viên của Trung tâm đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm, thực hiện việc thu – chi, báo cáo tài chính, quyết toán theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức dạy văn hóa từ lớp xóa mù chữ đến lớp 12 và việc dạy nghề cho trên dưới 10 đơn vị, trải rộng trên nhiều địa bàn từ thành phố Hồ Chí Minh, Củ Chi đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước… đòi hỏi phải có lực lượng nhân sự, giáo viên để đáp ứng nhu cầu dạy học. Hơn nữa phần lớn học viên có trình độ văn hóa thấp, một số không nhỏ chưa biết chữ hoặc bỏ học lâu, sức khỏe kém, lại thêm việc sử dụng ma túy nên đa phần học viên thiếu động cơ học tập là những khó khăn mà Trung tâm gặp phải khi bước đầu thực hiện nhiệm vụ. Việc phải thường xuyên đi công tác xa tại vùng sâu, vùng xa, phải tiếp xúc với những đối tượng học viên cai nghiện, lang thang nên không ít giáo viên phần nào dao động về tư tưởng. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt của Ban giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Tập thể viên chức, giáo viên Trung tâm GDTX Gia Định đã nỗ lực, cần mẫn, miệt mài vượt qua những khó khăn, trở ngại để hoàn thành các nhiệm vụ tuy khó khăn nhưng hết sức vẻ vang mà thành phố và lãnh đạo Sở giao cho. Qua gần 20  năm hoạt động, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định đã được các cấp lãnh đạo ghi nhận và tặng thưởng các danh hiệu như: Huân chương lao động hạng ba năm 2013, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007; Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Với những kết quả đáng khích lệ trên, cũng như trong suốt quá trình 20 năm qua, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định đã rất vinh dự và tự hào vì đã đóng góp một phần công sức vào việc thực hiện thí điểm thành công Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại Thành phố Hồ Chí Minh” và tiếp tục là Đề án “ Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào  cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định nhìn lại chặng đường 20 năm đã qua để tiếp tục tiến về phía trước. Trong những năm tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý dạy và học, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy văn hoá, dạy nghề cho học viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình, năng động; phối hợp tốt với các đơn vị bạn trong thực hiện nhiệm vụ, xứng tầm là đơn vị Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố của ngành Lao động – Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.