Tập huấn giảng dạy Chương trình Xoá mù chữ (Giai đoạn I) và hướng dẫn Kiểm tra đánh giá học viên (năm học 2023-2024)

Được sự chấp thuận của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 26/8/2023, Trung tâm GDTX Gia Định tổ chức thành công đợt tập huấn giảng dạy Chương trình Xoá mù chữ (Giai đoạn I) và hướng dẫn Kiểm tra đánh giá học viên (năm học 2023-2024)

Read more

[HỌC THPT HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN: THIỆT THÒI HAY THUẬN LỢI?]

Nhiều Phụ huynh từng nghĩ: “Chuột chạy cùng sào mới vào GDTX” vì môi trường giáo dục không tiên tiến, chất lượng không cao,…Tuy nhiên, từ thực tế giáo dục, chúng tôi xin khẳng định: học hệ GDTX không hề thiệt thòi mà ngược lại, có được những thuận lợi nhất định

Read more