Tập huấn giảng dạy Chương trình Xoá mù chữ (Giai đoạn I) và hướng dẫn Kiểm tra đánh giá học viên (năm học 2023-2024)

☘️ Được sự chấp thuận của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 26/8/2023, Trung tâm GDTX Gia Định tổ chức thành công đợt tập huấn giảng dạy Chương trình Xoá mù chữ (Giai đoạn I) và hướng dẫn Kiểm tra đánh giá học viên (năm học 2023-2024) cho cán bộ quản lí và giáo viên tại Thư viện mở kết hợp Không gian văn hoá Hồ Chí Minh.

☘️Trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và phòng chuyên môn của hai Sở đã quan tâm và tạo điều kiện để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và yêu cầu về chuyên môn.

☘️Một số hình ảnh của buổi tập huấn