NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG 4 RỰC NẮNG

NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG 4 RỰC NẮNG

Ngày 24/4/2024, Trung tâm GDTX Gia Định tổ chức chuyên đề Môn Ngữ Văn cấp Thành phố với chủ đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục để xây dựng trường học hạnh phúc. Với Chuyên đề này, Trung tâm hướng đến việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác giáo dục để phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; hướng đến xây dựng trường học hạnh phúc. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục luôn có giá trị thực tiễn sâu sắc, góp phần định hướng sự phát triển giáo dục của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay. Chính vì vậy, vận dụng tư tưởng của Người để xây dựng trường học hạnh phúc vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của tập thể đội ngũ hội đồng sư phạm đối với học viên, với sự nghiệp trồng người và sự phát triển của tương lai đất nước.

Để có được thành công này, Trung tâm nhận được sự động viên, khích lệ của Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ GV.

Buổi báo cáo chuyên đề cũng đã nhận được sự đánh giá khá cao của tập thể GV Ngữ Văn ngành GDTX Thành phố. Đó là động lực để Trung tâm nổ lực hơn về công tác giáo dục trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn tất cả!